Výuka a výcvik

Učební osnova

Základní kurs – počty vyučovacích hodin po 45 min

 Výuka: 
 Předpisy o provozu vozidel

 18

 Ovládání a údržba vozidla

 2

 Teorie a zásady bezpečné jízdy

 10

 Zdravotnická příprava

 2

 Opakování a přezkoušení

 4

 Celkem

 44

   
 Praktický výcvik 
 I. etapa 
 Autocvičiště

 2

 Minimální provoz

 5

 II. etapa

 

 Střední provoz

 12

 III. etapa 
 Střední provoz

 9

 Celkem

 28

   
 Údržba vozidla

 2

 Zdravotnická příprava

 4Výuka podle individuálního plánu (Dálkový rychlokurs) – počty vyučovacích hodin po 45 min
 Výuka: 
 Předpisy o provozu vozidel

 6

 Ovládání a údržba vozidla

 2

 Teorie a zásady bezpečné jízdy

 3

 Zdravotnická příprava

 1

 Opakování a přezkoušení

 1

 Celkem

 12

   
 Praktický výcvik 
 I. etapa 
 Autocvičiště

 2

 Minimální provoz

 5

 II. etapa

 

 Střední provoz

 12

 III. etapa 
 Střední provoz

 9

 Celkem

 28

   
 Údržba vozidla

 2

 Zdravotnická příprava

 4